Spillested: Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia
+45 28 12 22 27
formand@fredericia-bc.dk

Hjælp klubben med fællesskabsopgaver

Badminton i Fredericia

Hvad betyder det at være hjælper i FBC?
Fredericia badminton Club har hver sæson brug for hjælpere til vores indtægtsgivende arrangementer samt til den løbende drift af klubben. Indtægterne fra disse arrangementer er med til at holde kontingentpriserne nede og for at betale vores egne klubarrangementer. Vi er derfor som klub afhængig af at få hjælp fra medlemmerne. Vælger man at melde sig som hjælper ved det vi kalder fællesskabsopgaver, så sparer man samtidig 700 kr. på ens kontingent. Det forventes at man hjælper til en gang i løbet af en sæson og vagterne varierer som udgangspunkt mellem 7-12 timer.
Vi melder løbende ud primært via vores facebookside Fredericia Badminton Club, hvornår og til hvad vi skal bruge hjælpere til. Det er medlemmernes eget ansvar at følge med i opslag på facebooksiden.
Vores primære indtægter er de sidste sæsoner kommet fra afholdelse af stævner samt stille hjælpere til Quiltefestival i Kristi Himmelfartsferien. Det kan dog variere efter hvilke muligheder vi har de respektive sæsoner.
I det følgende kan man læse en beskrivelse af de forskellige arbejdsopgaver vi allerede kender.

Hjælp ved stævner og dommerbord

Hjælp ved Quiltefestival i Strip

Holdleder ved ungdomshold

Bar- og praktisk hjælp ved Fredericia Streetfood Festival

Hjælp med brandvagter