Spillested: Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia
+45 28 12 22 27
formand@fredericia-bc.dk

Holdleder ved ungdomshold

Badminton i Fredericia

I sæsonen 2023/24 forventer vi at skulle bruge to holdledere hos øvede og en holdleder hos letøvede fordelt over udvalgte weekender i løbet af hele sæsonen.
(datoer udmeldes så snart disse kendes)

 

 • I forbindelse med ungdomsholdkampe, hvor en gruppe af 4-6 spillere spiller sammen som et hold, har vi brug for en ansvarlig forældre der kan agere trænerens forlængede arm.
 • Holdlederen til et ungdomshold udvælges i samarbejde med trænerne for at sikre et godt samarbejde mellem træner og holdleder.
 • Opgaverne indebærer blandt andet
  • Koordinere transport til diverse holdrunder
  • Agere klubbens repræsentant, såfremt træneren ikke kan være til stede
  • Bakke op om og være moralsk støtte til alle holdets spillere
  • Være katalysator for sociale tiltag, eks. fælles aftensmad
 • Det er en fordel hvis holdlederen er bekendt med afvikling af badmintonkampe
 • Holdlederen forventes at notere resultater af badmintonkampene på en seddel, som er udleveret af træneren inde holdkampen
 • Vi ser gerne at holdlederen af og til viser sig i hallen under træningen, for bedre samarbejde mellem træner og holdleder
 • Klubbens sociale medier vil gerne at holdlederen afslutter en holdrunde med et fællesbillede, som sammen med en lille tekst om holdets oplevelse, sendes til facebook@fredericia-bc.dk